ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
cart.idnLanguageDescription
cart.selectIdnLanguageForRegister

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com Hot
7,800,000ریال
1 سال
7,800,000ریال
1 سال
7,800,000ریال
1 سال
.ir Hot
300,000ریال
1 سال
300,000ریال
1 سال
300,000ریال
1 سال
.net Hot
9,600,000ریال
1 سال
9,600,000ریال
1 سال
9,600,000ریال
1 سال
.org Hot
7,180,000ریال
1 سال
7,180,000ریال
1 سال
7,180,000ریال
1 سال
.info Hot
3,650,000ریال
1 سال
16,040,000ریال
1 سال
16,040,000ریال
1 سال
.co Hot
24,470,000ریال
1 سال
24,470,000ریال
1 سال
24,470,000ریال
1 سال
.me New
5,630,000ریال
1 سال
18,170,000ریال
1 سال
18,170,000ریال
1 سال
.shop New
17,940,000ریال
1 سال
25,350,000ریال
1 سال
25,350,000ریال
1 سال
.xyz
7,770,000ریال
1 سال
11,000,000ریال
1 سال
11,000,000ریال
1 سال
.io
35,820,000ریال
1 سال
49,850,000ریال
1 سال
49,850,000ریال
1 سال
.uk New
6,730,000ریال
1 سال
10,990,000ریال
1 سال
10,990,000ریال
1 سال
.online Sale
8,410,000ریال
1 سال
31,270,000ریال
1 سال
31,270,000ریال
1 سال
.biz
13,160,000ریال
1 سال
16,240,000ریال
1 سال
16,240,000ریال
1 سال
.in Hot
9,500,000ریال
1 سال
9,500,000ریال
1 سال
9,500,000ریال
1 سال
.hosting Sale
10,080,000ریال
1 سال
10,080,000ریال
1 سال
10,080,000ریال
1 سال
.host Hot
68,810,000ریال
1 سال
76,820,000ریال
1 سال
76,820,000ریال
1 سال
.us
8,190,000ریال
1 سال
9,220,000ریال
1 سال
9,220,000ریال
1 سال
.gold New
85,100,000ریال
1 سال
82,810,000ریال
1 سال
82,810,000ریال
1 سال
.plus New
16,810,000ریال
1 سال
25,960,000ریال
1 سال
25,960,000ریال
1 سال
.it Sale
17,550,000ریال
1 سال
33,800,000ریال
1 سال
33,800,000ریال
1 سال
.link New
20,450,000ریال
1 سال
20,450,000ریال
1 سال
20,450,000ریال
1 سال
.ru
14,710,000ریال
1 سال
22,750,000ریال
1 سال
22,750,000ریال
1 سال
.cc New
12,170,000ریال
1 سال
38,540,000ریال
1 سال
38,540,000ریال
1 سال
.lc New
8,120,000ریال
1 سال
8,120,000ریال
1 سال
8,120,000ریال
1 سال
.asia New
11,000,000ریال
1 سال
11,000,000ریال
1 سال
11,000,000ریال
1 سال
.de
5,560,000ریال
1 سال
8,450,000ریال
1 سال
8,450,000ریال
1 سال
.live
7,280,000ریال
1 سال
7,280,000ریال
1 سال
7,280,000ریال
1 سال
.clinic Hot
35,030,000ریال
1 سال
41,750,000ریال
1 سال
41,750,000ریال
1 سال
.cool
10,080,000ریال
1 سال
10,080,000ریال
1 سال
10,080,000ریال
1 سال
.news
21,990,000ریال
1 سال
40,600,000ریال
1 سال
40,600,000ریال
1 سال
.market New
22,820,000ریال
1 سال
28,900,000ریال
1 سال
28,900,000ریال
1 سال
.email New
14,120,000ریال
1 سال
20,710,000ریال
1 سال
20,710,000ریال
1 سال
.business
5,840,000ریال
1 سال
17,250,000ریال
1 سال
17,250,000ریال
1 سال
.taxi Sale
35,980,000ریال
1 سال
44,380,000ریال
1 سال
44,380,000ریال
1 سال
.design New
35,490,000ریال
1 سال
41,410,000ریال
1 سال
41,410,000ریال
1 سال
.chat
9,950,000ریال
1 سال
25,690,000ریال
1 سال
25,690,000ریال
1 سال
.gallery New
15,640,000ریال
1 سال
18,590,000ریال
1 سال
18,590,000ریال
1 سال
.tel
10,140,000ریال
1 سال
10,140,000ریال
1 سال
10,140,000ریال
1 سال
.tv Hot
31,850,000ریال
1 سال
70,980,000ریال
1 سال
70,980,000ریال
1 سال
.pro
11,940,000ریال
1 سال
15,210,000ریال
1 سال
15,210,000ریال
1 سال
.ws
6,760,000ریال
1 سال
23,330,000ریال
1 سال
23,330,000ریال
1 سال
.eu New
8,830,000ریال
1 سال
10,980,000ریال
1 سال
10,980,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains